Kan verduurzamen eenvoudiger?

Wij kunnen ons voorstellen dat de vele verschillende verduurzamingsmaatregelen u kunnen overweldigen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit eenvoudiger kan. Om een werkbaar handvat te geven hebben wij de E+ Menukaart ontwikkeld. Deze kaart biedt richting bij het maken van een keuze voor vormen, materialen, technische installaties en de daarbij horende financiële kosten en duurzaamheidswinst. Op de korte én langere termijn, want relaties met onze opdrachtgevers zijn bijna altijd langjarig, omdat wij ook garant staan voor het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties.

Werkwijze

Stap 1: We stellen samen de ambitie in een vroeg stadium vast

In een vroeg stadium komen we samen om te onderzoeken waar het accent komt te liggen en waar het naartoe moet qua verduurzaming. Verduurzamen is namelijk op veel manieren mogelijk. Wilt u verduurzamen voor de lange termijn of op korte termijn snelle stappen zetten? Wilt u het in fases doen? Is het mogelijk om eerst de energievraag terug te schroeven i.p.v. dure installaties aan te schaffen? Welke keurmerken zijn er allemaal en welke zijn voor u relevant? Dit zijn overwegingen om mee te beginnen. Vervolgens verkennen we de mogelijkheden om de verduurzamingsambitie waar te maken.

Stap 2: Maatregelenpakket samenstellen passend bij de doelstelling.

Aan de hand van de E+ menukaart stellen we met u een maatregelenpakket samen dat zo goed mogelijk past bij het project en de doelstelling.

Stap 3: Subsidies en financieringsmogelijkheden onderzoeken en het budget bepalen

Het budget hoeft geen extra geld te zijn, maar kan ook een deel zijn van een gebruikelijk budget. Is het budget te krap om de ambities te realiseren, dan zijn er tal van subsidies en financieringsmogelijkheden waardoor er toch extra mogelijkheden zijn. Wij adviseren u hier graag over.

Stap 4: Faciliteren van de gebruiker + uitvoering

Beslist u naar aanleiding van ons advies tot renoveren of nieuwbouw? U hoeft niet verder te zoeken naar ontwerp- en bouwteams. Doordat wij vanaf het begin betrokken zijn bij het proces zijn de ambities en beweegredenen reeds duidelijk. Doordat de architect, de aannemer en de installateur al vanaf het begin betrokken zijn bij het proces en al meegedacht hebben zijn alle mogelijkheden reeds in kaart gebracht. Uiteindelijk zullen zij het uitvoerende werk gaan uitvoeren. Dit bespaart tijd, geld en levert een hogere kwaliteit tegen lagere kosten!

De eindgebruikers (bewoners, huurders, huiseigenaren, leerlingen, medewerkers en zorgcliënten) zijn uiteindelijk de groep die het meest zal merken van de renovatie én die hier uiteindelijk ook de vruchten van zal plukken! Het is daarom voor ons niet meer dan logisch om hen goed te betrekken bij het project. Hoe beter de eindgebruiker mee genomen wordt in het gehele proces, hoe meer draagvlak er ontstaat voor het verduurzamen.

Stap 5: Monitoren

Na de uitvoering zullen we de energievraag en het energieverbruik monitoren. Dit brengen we in kaart door metingen van sensoren op installaties. Op die manier kan er precies gekeken worden naar wat er verbruikt wordt en of het overeenkomt met de getroffen maatregelen.

Stap 6: Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Met een MJOP houden we het gebouw de komende jaren in goede staat. Dat kan betekenen dat er planmatig installaties schoongemaakt worden, schilderbeurten nodig zijn etc. Het voordeel van een MJOP -naast de zekerheid van goed onderhoud- is dat een MJOP budgetteerbaar is, waardoor financieel inzichtelijk gemaakt wordt wanneer u welke kosten kunt verwachten.

Trias Energetica

Energiepositief Leven werkt op basis van het Trias Energetica-principe. Dit is een belangrijke leidraad om een kostenefficiënt en duurzaam resultaat te bereiken. Te onderscheiden zijn:
Stap 1 Beperk de energievraag
Stap 2 a) Gebruik energie uit reststromen.
b) Gebruik hernieuwbare (duurzame) energiebronnen.
Stap 3 Vermijd eindige (fossiele) energiebronnen; indien gebruik hiervan onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en (bij energieneutraliteit) compenseer dit op jaarbasis met 100% hernieuwbare (duurzame) energie.

De eerste stap is het beperken van energiegebruik. Dit wordt bereikt door isolatie, verbeterde luchtdichtheid, drievoudig glas, zuidelijke oriëntatie van de woning en toepassing van energiezuinige (hotfill)apparaten en verlichting.

Vervolgens wordt de woning energie-efficiënt voorzien van verwarming, koeling en warm tapwater. In dit geval door middel van een luchtwater-warmtepomp en zonnecollectoren waardoor fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel ons op (024) 648 84 79 of stuur een bericht naar mail@energiepositiefleven.nu! We maken graag kennis met u en uw organisatie.