Missie

Energiepositief Leven is een synergetisch samenwerkingsverband tussen vaste ketenpartners (bouwfysicus + architect + aannemer + installateur) dat zich richt op het verduurzamen van de Nederlandse (bestaande) bebouwde omgeving in opdracht van de professionele opdrachtgever. Energiepositief Leven levert een duurzame bijdrage aan het milieu door gezond, comfortabel en veilig leven betaalbaar te maken.

Visie

Momenteel is er al een transitie gaande naar een duurzaam gebouwde omgeving. Er zal echter nog meer tempo gemaakt moeten worden om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen. De bewustwording rondom verduurzaming en de noodzaak om snel drastische maatregelen te nemen ten behoeve van het klimaat groeit. Renovatie neemt een enorme vlucht. Om de waarde van vastgoed gunstig te laten ontwikkelen en tegelijkertijd de energierekening te verlagen wordt er massaal gerenoveerd. Het realiseren van deze verduurzamingsambities is ons doel, de advisering omtrent de best mogelijke (financiële) oplossingen daarbij ons middel.

Kernwaarden

 • Ontzorgen

  Wij ontzorgen u gedurende het gehele traject; van deskundig advies, een zorgvuldig bouwproces tot en met goede controle van de gerealiseerde energetische kwaliteit. Daarnaast betrekken wij ook graag de gebruikers van uw pand in het communicatieproces, zodat u zich kunt richten op uw corebusiness.

 • Ervaring

  We zijn een team dat bijzonder goed op elkaar ingespeeld is door regelmatige samenwerking en ook jarenlange ervaring heeft opgebouwd binnen het eigen vakgebied.

 • Samenwerking

  Alle ketenpartners werken gezamenlijk aan een project en kunnen bouwen op elkaars expertise.

 • Kennis

  Door de jarenlange ervaring en het op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen in de branche zijn we altijd in staat om gedegen advies te geven en oplossingen aan te dragen.

 • Betrouwbaar

  U kunt bouwen op ons als ketenpartners, afspraken worden nagekomen, u wordt voorzien van deskundig advies en kunt rekenen op een zorgvuldig bouwproces.

De partners voorgesteld

 

Welling

Welling is een familiebedrijf dat zijn oorsprong vindt in 1899. Actief in woning- en utiliteitsbouw, met de disciplines bouw, onderhoud en schilderwerk. Regionaal opererend in midden en zuid Nederland, dichtbij onze opdrachtgevers. Dat zijn vooral woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en VVE’s. Maar ook gemeenten en (lokale) ondernemers in retail, dienstverlening en industrie.

Bouwen is voor ons geen doel, maar een middel. Een activiteit die mensen helpt hun persoonlijke of zakelijke doelstellingen te realiseren. Het is het creëren en in stand houden van een thuis waarin mensen fijn en geborgen kunnen wonen, zoals zij dat zelf willen. Een representatieve omgeving waarin ze prettig en productief kunnen werken. Een veilige en gezonde plek om te leren, te recreëren, te herstellen. Dat is wat wij maken en beogen, al meer dan een eeuw. Welling geeft ambities vorm.

Architektengroep Gelderland

Energiepositief Leven Arnoo Holleman Energiepositief Leven Robin Velsink

De toegevoegde waarde van Architektengroep Gelderland binnen Energiepositief Leven is die van creatief partner en teamspeler. Ons streven is het vinden van een juiste balans tussen architectuur, techniek en kostenbeheersing, daar is de bureauorganisatie ook op afgestemd. We durven kritisch te kijken naar andere disciplines binnen het consortium en staan open voor de input van onze partners. We zien onszelf als een stel jonge honden met bijna 50 jaar bureau ervaring. Onze kennis op het gebied van het 3D gebouwmodel en BIM wordt ingezet bij alle te realiseren projecten.

Bouwvisie

Energiepositief Leven Frank Postma

Bouwvisie is een innovatief en samenwerkend adviesbureau voor duurzaamheidsconcepten, PvE, bouwbesluitberekeningen, bouwfysica, installatieadvies en bouwinspecties. Bouwvisie wil en kan in de traditionele bouwwereld een belangrijke innovatieve rol spelen om in deze sector onderscheidend te verduurzamen. Het centraal stellen van de wensen van de opdrachtgever is onze basis om tot de realisatie van gezonde, comfortabele, energiezuinige en veilige gebouwen te komen. Bouwvisie doet en kan het anders.

Van Dorp

Van Dorp is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een technisch dienstverlener met vestigingen door het hele land. Ondanks de grote groei, hanteren ze nog steeds dezelfde kernwaarden als toen ze nog een bedrijf met 10 medewerkers waren. Het bedrijf is een familiebedrijf en hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Hun slogan ‘met kennis en respect’ maakt dan ook niet voor niets deel uit van het beeldmerk van het bedrijf. Duurzaam bouwen en ondernemen maakt deel uit van de hun identiteit.