Een goed en veilig leerklimaat

Een goed en veilig ‘leerklimaat’ is voor uw medewerkers en leerlingen van essentieel belang om goed te kunnen presteren. Daarbij levert een gezonde leeromgeving een relatief laag ziekteverzuim op. Is het werkklimaat niet ideaal? Dan kan dat betekenen dat er een nieuwe faciliteit gebouwd of een bestaand gebouw verbouwd moet worden. Energiepositief Leren biedt niet alleen advies, maar kan ook zorg dragen voor de uitvoering. Dat doen wij met zo min mogelijk verstoring voor leerlingen en docenten die in de buurt werken. We zijn flexibel, houden rekening met schooltijden en proberen zoveel mogelijk te werken tijdens schoolvakanties.

Frisse scholen

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het (gemiddeld) elektriciteitsverbruik is, vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

Wij kunnen u adviseren over het verfrissen van uw huidige schoolgebouw of het bouwen van een nieuwe frisse school met de daarbijhorende financieringsmogelijkheden.