Zorg vraagt om zorgvuldige aandacht

De eisen waar medische gebouwen en ziekenhuizen aan moeten voldoen vragen om een specifieke expertise. Met onze ervaring op het gebied van bouwprojecten in zorginstellingen en ziekenhuizen, helpen wij u uw doelen efficiënter en effectiever te bereiken, zodat uw teams zich kunnen richten op het leveren van zorg aan patiënten en hun families. Energiepositief Zorgen zorgt ook tijdens de uitvoering voor een minimum aan overlast door het beperken van stof, geluid en trillingen, en waarborgen de hygiëne en veiligheid van uw patiënten. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij altijd een overlastprotocol op.