Energiepositief Leven; een synergetisch samenwerkingsverband tussen vaste ketenpartners dat zich richt op het verduurzamen van de Nederlandse (bestaande) bebouwde omgeving. Dit doen we in opdracht van woningcorporaties, VvE’s, projectontwikkelaars, particuliere beleggers, vastgoedeigenaren en onderwijs- en zorginstellingen. Onder Energiepositief Leven vallen de volgende expertisegebieden: Energiepositief Wonen, Werken, Leren en Zorgen. Energiepositief Leven levert een duurzame bijdrage aan het milieu door gezond, comfortabel en veilig leven betaalbaar te maken!

Energie-Positief-Leven_Dienst-Wonen

Energiepositief Wonen

Betaalbaar, comfortabel en gezond wonen zijn drie doelen die los van elkaar goed haalbaar zijn, maar zich slecht lijken te verenigen in de huidige woningbouwplannen. Een gemiste kans, want hoewel iedereen graag comfortabel en gezond wil wonen, is betaalbaarheid een zeer belangrijk aspect voor veel mensen. Het consortium achter E+ heeft deze uitdagende opgave aangenomen en is er in geslaagd een bouwconcept te ontwikkelen waarbij de drie genoemde wooneigenschappen elkaar versterken.

Lees verder…

Energie-Positief-Leven_Dienst-Werken

Energiepositief Werken

Het verduurzamen van uw bedrijfsmatig onroerend goed creëert niet alleen waarde op economisch (Profit) en ecologisch (Planet), maar ook op sociaal (People) gebied. Doordat er een gezondere werkomgeving ontstaat levert het namelijk ook een relatief laag ziekteverzuim én verbeterde werkprestaties op. Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een belangrijk speerpunt binnen uw organisatie? Neem vandaag nog contact op. Wij voorzien u graag van belangrijke kennis die uiteindelijk méér energie, comfort én financiële voordelen oplevert!

Lees verder…

Energie-Positief-Leven_Dienst-Leren

Energiepositief Leren

Een goed en veilig ‘leerklimaat’ is voor uw medewerkers en leerlingen van essentieel belang om goed te kunnen presteren. Daarbij levert een gezonde leeromgeving een relatief laag ziekteverzuim op. Is het werkklimaat niet ideaal? Dan kan dat betekenen dat er een nieuwe faciliteit gebouwd of een bestaand gebouw verbouwd moet worden. Energiepositief Leren biedt niet alleen advies, maar kan ook zorg dragen voor de uitvoering. Dat doen wij met zo min mogelijk verstoring voor leerlingen en docenten die in de buurt werken. We zijn flexibel, houden rekening met schooltijden en proberen zoveel mogelijk te werken tijdens schoolvakanties.

Lees verder…

Energie-Positief-Leven_Dienst-Zorgen

Energiepositief Zorgen

De eisen waar medische gebouwen en ziekenhuizen aan moeten voldoen vragen om een specifieke expertise. Met onze ervaring op het gebied van bouwprojecten in zorginstellingen en ziekenhuizen, helpen wij u uw doelen efficiënter en effectiever te bereiken, zodat uw teams zich kunnen richten op het leveren van zorg aan patiënten en hun families. Energiepositief Zorgen zorgt ook tijdens de uitvoering voor een minimum aan overlast door het beperken van stof, geluid en trillingen, en waarborgen de hygiëne en veiligheid van uw patiënten. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij altijd een overlastprotocol op.

Lees verder…