Nieuwbouw en verduurzaming van bedrijfsmatig onroerend goed

Het verduurzamen van uw bedrijfsmatig onroerend goed creëert niet alleen waarde op economisch (Profit) en ecologisch (Planet), maar ook op sociaal (People) gebied. Doordat er een gezondere werkomgeving ontstaat levert het namelijk ook een relatief laag ziekteverzuim én verbeterde werkprestaties op. Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw; Energiepositief Werken luistert naar uw wensen en vertaalt deze naar de juiste vastgoedoplossing.

Kantoren per 2023 minimaal energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m², minimaal energielabel C hebben. Dit houdt in dat de panden een Energie-Index van 1,3 of beter moeten hebben. Wanneer een pand niet voldoet aan de eisen, mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoorgebouw gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Er zijn enkele uitzonderingen op deze verplichting. Zo geldt het niet als:

Deze verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Tegelijkertijd is die besparing nodig om de CO2-emissie te reduceren met 49% in 2030. In 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een belangrijk speerpunt binnen uw organisatie? Neem vandaag nog contact op. Wij voorzien u graag van belangrijke kennis die uiteindelijk méér energie, comfort én financiële voordelen oplevert!

Gerealiseerde projecten:

Nieuwbouw kantoorpand Exonet

Kantoor Bouwvisie – Transformatie Rijksmonument Industrie naar NoM