Nieuwbouw kantoor Exonet Zevenaar

06 februari 2020 - Projecten.

Namens Exonet hebben wij in teamverband ca. 1200 m2 kantoorruimte ontwikkeld en gerealiseerd. Onze opdrachtgevers vinden duurzaamheid net zo belangrijk als wij. We ontwikkelden daarom een kantoor dat op de toekomst is voorbereid, waarbij het onze ambitie was een maximaal haalbare GPR score te halen. Ook ontwikkelden wij de buitenruimten rondom het kantoor met aanleg van groen, parkeerplaatsen en oplaadpalen voor de elektrische auto’s. We hebben het project turn-key opgeleverd.

De wens was een gebouw met een hoog ambitieniveau op duurzaamheid, energiezuinigheid, comfort en een goed binnenklimaat en een excellente werkomgeving voor haar medewerkers. In samenwerking met onze bouwteampartners is deze missie geslaagd.

De prestaties GPR gebouw liggen op alle onderdelen boven de 8,0.

  • Energieprestatie 8,2
  • Milieuprestatie 8,0
  • Gezondheidsprestatie 8,5
  • Gebruikskwaliteitsprestatie 8,6
  • Toekomstwaardeprestatie 8,5

Door deze hoge score komt onze opdrachtgever in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek, de zogenaamde MIA-regeling. Daarbij kan 13,5 % van het investeringsbedrag in minder gebracht worden op de fiscale winst. En is dus een hele aantrekkelijke regeling doordat de fiscale winst verlaagd wordt.

Milieu

Er zijn duurzame bouwmaterialen gebruikt, zowel in de ruwbouw als ook in de afbouw. Cradle to Cradle (C2C). Hierbij wordt gekeken naar de hele keten (winning grondstof, productie, gebruik, hergebruik en stort).

Er is een zware eis aan de geluidsisolatie gesteld. Voor de luchtventilatie zijn extra voorzieningen getroffen. Er is veel aandacht besteed aan een goede kierdichting tussen de onderdelen. Het plafond is akoestisch bovengemiddeld. Er is een korte nagalmtijd en goede geluidsabsorptie.

Het comfort van het gebouw is aangenaam, zowel in de winter als in de zomer.

Gebruikskwaliteit

De toegankelijkheid binnen en buiten het gebouw is goed. De toegangspaden naar de entree zijn breed. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig boven de gebruikelijke parkeernorm. Voor elektrische auto’s zijn elektrische laadpalen opgenomen.

Ook is veel aandacht besteed aan de sociale veiligheid.

De verkeersruimte intern zijn ruim. In het huidige gebouw zijn meerdere gebruiksfuncties opgenomen zoals kantoren, ontspanningsruimtes en bijeenkomstruimtes.

Het volledige interieur is mee ontworpen. Exonet hecht veel waarde aan een comfortabele werkomgeving voor haar medewerkers. De aandacht voor het interieur heeft geresulteerd in een aangename sfeer in het gebouw. Bijzonder zijn daarbij de uitnodigende entreehal en trappartij, de fitness- en gameruimte, het ruime restaurant met uitgebreide voorzieningen en de ruime werkplekken.

Toekomstwaarde

Het is een tijdloos ontwerp en met duurzame recyclebare materialen gerealiseerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor gevelbegroeiing, zodat dit in de toekomst aangebracht kan worden. Het dak is geschikt gemaakt voor een Sedum begroeiing. Ook zijn er voorbereidingen getroffen, qua elektra en sparingen, om zonnepanelen aan te brengen.

Het gebouw is flexibel qua indeling met lichte scheidingswanden tussen de ruimtes. Ook is het mogelijk om het gebouw te splitsen voor meerder bedrijven.

De fundering en constructie van het gebouw zijn voorbereid op een eventuele toekomstige 2e verdieping. Er is geïnvesteerd in een zwaardere uitvoering van beide onderdelen.