Aantal energiezuinige kantoren met energielabel stijgt

27 september 2017 - Energiepositief Werken.

Verduurzamen kantoorpanden Energiepositief Werken

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen van meer dan 100 m² naar verwachting minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantooreigenaren nemen hiervoor energiebesparende maatregelen. Zo stijgt vooral het aantal panden met het zuinige energielabel A.

Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Eind 2016 kondigde minister Blok van Wonen en Rijksdienst het voornemen voor een wettelijke verplichting voor een minimale eis van Energielabel C aan. Het uitfaseren van kantoren met energielabel G, F, E en D moet een significante energiesparing opleveren. Daarmee komen de doelstellingen van het Energieakkoord een stap dichterbij.

Groei groene energielabels
Tegelijkertijd is er een algehele beweging gaande richting groene energielabels. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt dat steeds meer kantoren een groen energielabel hebben. Ten opzichte van augustus 2016 is het aandeel geregistreerde energielabels met C of beter gestegen met 71%. Het aantal afgemelde energielabels G t/m D steeg anderzijds met 40%.

80% voldoet niet
Ongeveer 80% van de kantoorgebouwen voldoet nog niet aan de voorgenomen norm van Energielabel C voor 2023. Ze zijn of energie-onzuinig of hebben (nog) geen energielabel. De eigenaren staan voor de taak eerst hun precieze energielabel te bepalen. Op EP-online staat of het pand al een energielabel heeft en zo ja, welk label.

Bron: rvo.nl

Wilt u meer informatie over energielabels, no-regret maatregelen en subsidies zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Neem contact op met onze adviseurs op telefoonnummer (024) 648 44 79 of stuur een bericht naar mail@energiepositiefleven.nu.