Kantoorgebouwen per 2023 minimaal energielabel C

10 februari 2020 - Energiepositief Werken.

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m², minimaal energielabel C hebben. Dit houdt in dat de panden een Energie-Index van 1,3 of beter moeten hebben. Wanneer een pand niet voldoet aan de eisen, mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoorgebouw gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Er zijn enkele uitzonderingen op deze verplichting. Zo geldt het niet als:

  • de kantoorruimte gebruikt wordt als nevenfunctie;
  • de oppervlakte van de kantoorruimte minder dan 50% van de totale oppervlakte van het gebouw is;
  • het om een monument gaat;
  • het pand in kwestie binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt.

Deze verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Tegelijkertijd is die besparing nodig om de CO2-emissie te reduceren met 49% in 2030. In 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Wilt u meer weten over de te nemen maatregelen voor uw kantoorpand om minimaal label C te halen? Neem contact met ons op via telefoonnummer (024) 648 84 79. We vertellen u er graag meer over!