Renovatie 90 portiekflats Doesburg

03 april 2017 - Projecten.

Woonservice IJsselland heeft ons, samen met nog twee andere partijen, uitgedaagd om (tegen een vastgesteld budget) een projectvoorstel te doen voor de verduurzaming en het groot onderhoud van 90 portiekflats in Doesburg.

Hiervoor heeft woonservice IJsselland minimale eisen opgesteld waaraan de aanbieding diende voldoen, onder andere op het gebied van comfort, duurzaamheid en (brand)veiligheid. Daarnaast is een wensenlijst geformuleerd die zo maximaal mogelijk, indien het budget het toelaat, ingevuld diende te worden. Hier betrof het met name wensen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, sociale veiligheid en esthetische verfraaiing. Tevens is ons gevraagd een voorstel te doen voor de parkeerproblematiek en de openbare ruimte.

Een mooie uitdaging!

Niet alleen is Energiepositief Wonen er in geslaagd alle eisen en wensen in te vullen binnen het gestelde budget. We hebben bovendien een aantal extra maatregelen kunnen opnemen in het plan die er gezamenlijk toe hebben geleid dat men ons consortium heeft aangewezen als de beste partij voor dit mooie project.

Nu de realisatie achter de rug is, is daar de waardering voor het uitvoeringsproces bijgekomen als gevolg van een snelle doorlooptijd, het aanstellen van een bewonerscoach en de geringe overlast voor de huurders.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het er mooier, comfortabeler, veiliger en energiezuiniger op is geworden. Een optimaal resultaat binnen het gestelde budget!

Voor renovatie:

Na renovatie:

Bekijk alle foto’s